Vítáme Vás na stránkách hokejového klubu HC Královští Lvi Hradec Králové mladší dorost.

Návrh KM ČSLH na změnu žákovských soutěží

Návrh KM ČSLH na změnu žákovských soutěží - obrázek

Návrh KM ČSLH na změnu žákovských soutěží - obrázek

Přináším text návrhu kromě tabulek a mapek, které nebylo technicky možné přenést do tohoto programu. Pro ilustraci a posouzení hokejové veřejnosti to ale zřejmě postačí.

 Jsme si vědomi, že žádný systém nezlepší mládežnický hokej sám o sobě. Musí nastat souběh přehledné, moderní metodiky a jejího důsledného dodržování, zlepšení práce s talenty mezi 15. a 18. rokem, kde nám svět nejvíce uniká v návaznosti na reprezentační výběry, a také nového systému soutěží.

•n  Komisi se podařilo nastartovat změny v soutěžích úspěšným vytvořením soutěže mladšího dorostu. Po loňských problémech letos dojde ke zúžení Extraligy juniorů na 18 týmů. Dalším střípkem do naší hokejové mozaiky je náš návrh organizace žákovských soutěží, který vám prezentujeme.

•n  Změna je to vpravdě revoluční, byť se pomalu ale jistě blíží k tomu, čím si tady mnozí prošli. V této prezentaci jsme se snažili vypíchnout všechny klady i zápory, najít případná slabá místa a dokonce zodpovědět všetečné i nepříjemné dotazy. Jak není dokonalý nikdo, tak ani tento návrh dokonalý není, ale myslíme si, že toto je jedna z možných cest, jak zlepšit žákovský hokej v české republice.

•n  Nový sportovní úsek svazu, který nedávno začal fungovat, tento návrh jednoznačně podporuje.

Současný stav:

•n  60 týmů v žákovské lize 5. - 8. tříd

•n  Sportovní třídy pozitivní pro využití ledové plochy

•n  Nevyrovnanost soutěží

•n  Problémy mládežnických reprezentací

•n  Úbytek hráčů

•n  Úbytek klubů na nejnižších úrovních

•n  Nízká konkurence, nutnost hrát s každým kdo má ruce a nohy

•n  Pro zachování žákovské ligy časté fixlování se soupiskami

•n  Pro zachování žákovské ligy slučování klubů, mnohdy na velkou vzdálenost

•n  Po sloučení nezbývá téměř žádný klub na krajské úrovni (viz JČ kraj)

•n  Časté dojíždění hráčů má vliv na jejich výkonnost na ledě i ve škole, odpadají-končí

•n  V soutěži nastupují proti sobě hráči v rozmezí 4 ročníků.

•n  Důsledek přecházení hráčů - kraj Praha nemá konkurenceschopný tým na ZODM ačkoliv má v ŽL 5 týmů

Úkoly nového uspořádání:

•n  Pokud možno se co nejvíce přiblížit evropskému trendu hrát na ročníky

•n  Zachovat sportovní třídy,kde bude zájem

•n  Najít jednoúrovňový systém

•n  Postupně zpětné osamostatnění sloučených klubů

•n  Pomoci malým klubům udržet zájem dětí o hokej

•n  Zvýšit počet kvalitních zápasů s rovnocennými soupeři

•n  Zachovat nebo snížit náklady na cestování

•n  V soutěži nastupují proti sobě hráči v rozmezí 3 ročníků (ve vyjímečných případech)

•n  Zamezení zániku klubů

•n  V sezóně 2011 - 2012 čistý ročník v kategorii 6.tříd a 8.tříd

•n  MŽ/SŽ - dvouročník od 1.1.XY - 31.12 XZ

•n  Spolu hrají a cestují 5/MŽ a 7/SŽ   - výsledky se sčítají

•n  Spolu hrají a cestují 6 a 8(pouze ročníkové týmy)   - výsledky se sčítají

•n  Výhody

•n  nebude se soutěž rozdělovat na lepší a horší kluby

•n  konfrontace všech týmů v ČR - vrcholy v MŽ(6.tř),SŽ(8.tř) - ročníková soutěž

•n  lepší týmy(ročníkové) budou hrát s týmy(MŽ,SŽ) dvouročníkové - větší vyrovnanost

•n  pravděpodobnost,že se z minimalizují předčasné odchody z menších klubů

•n  8 třída - ročníková - lepší připravenost na přechod do MD

•n  Skupiny se mohou v průběhu let rozšířit na 10 týmů(maximum) a systém zůstává stejný

•n  Nevýhody

•n  Menší týmy budou muset dřív na led = ekonomika, možné eliminovat pozdějším začátkem soutěží

•n  Menší týmy dle zvolené varianty druhé části - cestovní vzdálenosti = ekonomika

•n  V sezóně 2011 - 2012  ročníky - 1.1.1999 - 31.12.1998 v kategorii    a  1.1.2001 - 31.12.2000 v kategorii MŽ

•n  Hráč může nastoupit pouze v jedné věkové kategorii za svůj tým a pouze v jednou utkání daného hracího kola

•n  Ostaršení hráčů - 3 mladší hráči na utkání ( pouze o jeden ročník)

 

•n  Technické normy:

•n   

•n   

•n  V sezóně 2011 - 2012 čistý ročník - 1.1.1998 - 31.12.1998 (8.třída) a 1.1.2000 - 31.12.2000 (6.třída)

•n  Hráč může nastoupit pouze v jedné věkové kategorii za svůj tým a pouze v jednou utkání daného hracího kola

•n  Ostaršení hráčů - 3 mladší hráči na utkání ( pouze o jeden ročník)

•n  Pro účast v soutěžích 6 a 8 tříd nutnost předložit soupisku 15 + 2 bez mladších hráčů

 

•n  Kolik zaniklo v posledních dvou letech oddílů v žákovských soutěžích?

•n  V minulé sezóně bylo odhlášeno cca 12 týmů st.žáků(odchody do klubů ŽL) a spojilo se cca 9 klubů

•n  Proč nemá středočeský kraj všechny kluby koncentrované do jedné skupiny?

•n  V rámci problematiky celé České republiky je nejvýhodnější navrhované uspořádání skupin - vzhledem ke vzdálenostem i počtu mužstev v jednotlivých skupinách, bohužel nelze dodržet historické uspořádání z minulých let, kluby zůstávají členy svých KSLH

•n  Jaký je systém mládežnických soutěží ve vyspělých hokejových zemích?

•n  Řeší to regionálním rozdělením - Evropa ( stahování do center  po 15 roku), USA - univerzity, Canada - draft (15.let)

•n  Co když bude mít klub hráče jen pro jednu kategorii?

•n  Může hrát příslušnou soutěž MŽ/SŽ, eventuelně se vytvoří dvojice podobných týmů s pouze SŽ či MŽ

•n  Jak se budou rozdělovat sloučené kluby?

•n  Předpoklad je, že některé kluby postupně vrátí hráče do místa trvalého bydliště a budou hrát v zásadě stejnou soutěž MŽ/SŽ

•n  Co přineslo zúžení žákovské ligy v sezóně 2008/99

•n  Spojování oddílů,migrace hráčů(ambice rodičů) z malých do velkých oddílů, rabování - zánik 40 týmů

 

Otázky - Odpovědi

 

 

•n   ČASOVÝ HARMONOGRAM

•n  Schválení sportovním úsekem ČSLH                          do   5.11.2010                     ANO                  NE

•n  Seznámení Poradního Výboru ČSLH                           do 15.11.2010                     ANO                  NE

•n  Seznámení prezentace VV ČSLH                                  do 02.12.2010                     ANO                  NE

•n  Připomínky klubů a zapracování do prezentace         do 30.11.2010                     ANO                  NE

•n  Finální verze ke schválení VV ČSLH                                 21.12.2010                      ANO                  NE  

  n

DOPORUČENÍ KM ČSLH:

ZRUŠIT přestupy a hostování  dětí do 14 let včetně - hráč má hrát v místě bydliště nVyjímečně lze povolit přestup JEDNOHO hráče do 8. třídy(ročníkové) v rámci regionu .Uvolnění jednoho hráče z klubu bez souhlasu ( po zaplacení tabulkové hodnoty),další odchod z klubu pouze po dohodě mezi kluby. nHráči, kteří byli na hostovaní v sezóně 2010/2011 budou mít přestupové okno od 1.4.2011 - 30.4.2011 na dohodu o přestupu nebo navracení do oddílu. npřestup do 14 let věku hráče posoudí na základě žádosti STK řídící soutěže  - stěhování,rodinné problémy atd. nv případě, že hráč odehraje pouze 30% soutěžních utkání může požádat komisi STK o hostování ale pouze v regionu (kraji). Hráč (rodiče a klub) musí doložit počet utkání STK na základě zápisu o utkání - BEZ NÁHRADY nminimálně 4x ročně zápasy výběrů krajů npři školení trenérů vysvětlovat a seznamovat odbornou veřejnost s tímto návrhem (po odsouhlasení orgány svazu) nUvažovat o volnu mezi vánočními svátky - 2-4 třída jeden víkend  v měsíci volno ,v letních měsících organizovat turnaje v basketu, atd nMistrovství republiky pouze v kategorii 8. tříd     

22.02.2013 01:57:33
fanderlik
M I S T Ř I !!!!!!!
web: MaFan
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one